Vacature Doctoraatsbursaal UGent: EOS project "Hoe ongelijkheid doodt. Twee eeuwen van sociale en spatiale ongelijkheid in algemene en oorzaakspecifieke sterfte in België (1800-2025)" (INEQKILL)

Doctoraatsbursaal

PROJECT

In het kader van het EOS project “Hoe ongelijkheid doodt. Twee eeuwen van sociale en spatiale ongelijkheid in algemene en oorzaakspecifieke sterfte in België (1800-2025)” (INEQKILL) zijn wij op zoek naar een doctoraatsonderzoeker. INEQKILL is een vierjarig interdisciplinair project dat gefinancierd wordt door het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen) en het FRNS (Fonds de la Recherche Scientifique) en start in oktober 2022. Voor meer info: zie INEQKILL

Uiterste inschrijvingsdatum: 10 september 2022
Vakgroep/directie/dienst: LW03 - Vakgroep Geschiedenis
Type contract: contract van bepaalde duur
Bezettingsgraad: 100%
Vacature type: Overig academisch personeel

Functieomschrijving

INEQKILL focust op een cruciale dimensie van maatschappelijke ongelijkheid, i.e. de ongelijkheid tegenover de dood, ook wel de ‘ultieme ongelijkheid’ genoemd. Dankzij een interdisciplinaire benadering gebaseerd op expertise uit de demografie, sociale epidemiologie, medische geografie en sociaaleconomische geschiedenis brengt dit project de evolutie van sterfteongelijkheden (1800-2025) gedetailleerd in kaart. Volgende vragen staan hierbij centraal: Hoe is de sociale en spatiale ongelijkheid in oorzaakspecifieke sterfte geëvolueerd in de context van een stijgende levensstandaard, verbeterde sociale zekerheid en medische vooruitgang? Hoe varieerden deze sterftepatronen naargelang leeftijd, geslacht en migratiestatus? En wat zijn de verklaringen hiervoor? Naast het rijke en unieke statistisch erfgoed van België maakt dit project gebruik van de nieuwste geografische informatiesystemen en statistische technieken. Door micro- en macro-gegevens te combineren, heden en verleden te verbinden, en het brede publiek te betrekken, zal INEQKILL nieuwe inzichten genereren in de ontwikkeling van algemene en oorzaakspecifieke sterfte. Zo vormt INEQKILL een belangrijke en originele bijdrage tot ons begrip van de sociale en spatiale sterfteverschillen in België en daarbuiten.

FUNCTIE

De doctoraatsonderzoeker zal deel uitmaken van het INEQKILL-team bestaande uit prof. Sylvie Gadeyne (VUB, Interface Demography, https://interfacedemography.be), prof. Isabelle Devos (Universiteit Gent, Queteletcentrum, https://research.flw.ugent.be/en/queteletcenter), prof. Thierry Eggerickx en prof. Philippe Bocquier (UCLouvain, Centre de Recherche en Démographie, https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/demo) en prof. Sophie Vanwambeke (Earth and Life Institute van de UCLouvain, https://uclouvain.be/en/research-institutes/eli/elic). Naast de projectleiders, bestaat het INEQKILL-team uit 2 postdoctorale onderzoekers, 6 doctoraatsstudenten en 4 wetenschappelijke medewerkers (2 geografen, een datamanager en een wetenschapscommunicator).

De doctoraatsstudent zal onder toezicht van de projectleiders historisch onderzoek doen naar sociaaleconomische ongelijkheid in sterfte door zogenaamde man-made diseases. Het doel van het doctoraat is het in kaart brengen van SOCIAALECONOMISCHE ONGELIJKHEID IN CARDIOVASCULAIRE EN KANKERSTERFTE VAN 1800 TOT 2025 via kwantitatieve en kwalitatieve analyses. De bevindingen moeten leiden tot publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en tot de indiening van een DOCTORAAT IN DE GESCHIEDENIS EN SOCIALE WETENSCHAPPEN (JOINT PhD). De kandidaat zal toetreden tot het onderzoeksteam van Prof. Isabelle Devos van de Vakgroep Geschiedenis en het Queteletcentrum van de Universiteit Gent en tot het team van Prof. Sylvie Gadeyne van Interface Demography van de Vakgroep Sociologie van de VUB. Van de kandidaat wordt een nauwe en constructieve interactie met alle teamleden verwacht.

Functieprofiel

Je hebt een diploma van Master in Geschiedenis of aanverwante sociale wetenschappen zoals Master in Sociologie, Master in Demografie of Master in de Economie. Laatstejaarsstudenten kunnen solliciteren, op voorwaarde dat zij hun MA-graad behalen vóór de start van de beurs, d.w.z. 1 oktober 2022.
Je hebt zeer goede studieresultaten
Je hebt interesse voor het thema van sociale ongelijkheid
Je houdt van cijfermatig onderzoek
Je hebt kennis of ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden (of bent bereid die te verwerven)
Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en het Engels. Kennis van het Frans is een pluspunt.
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren.

Aanbod

Voltijdse aanstelling voor een periode van 4 jaar. De kandidaat krijgt een contract van één jaar dat verlengd zal worden na succesvolle prestaties tijdens het eerste jaar. Gewenste startdatum: 1 oktober 2022.
Bijkomende voordelen zoals woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fietsvergoeding), mogelijkheid tot volgen van verschillende trainingen en bijscholingen, enz.
Hoogwaardige academische omgeving.
Uitdagend onderzoek met grote maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie

Solliciteren

Stuur vóór 10 september 2022 een email met volgende pdf-documenten naar Isabelle.Devos@ugent.be:

een motivatiebrief
uw curriculum vitae
een kopie van uw masterscriptie en een lijst van uw cijfers

De sollicitanten zullen uiterlijk op 15 september 2022 vernemen of zij worden uitgenodigd voor een gesprek.

Voor meer info kan je Isabelle.Devos@ugent.be contacteren.