Vacature KU Leuven: Postdoc (50% - 2 jaar) : “SHAPING BELGIAN LITERATURE BEFORE 1830”

De afdelingen Geschiedenis en Literatuurwetenschap van de KU Leuven zoeken een kandidaat voor een postdoctoraal mandaat in het kader van het multidisciplinaire FWO-project “Shaping Belgian Literature before 1830: Multilingual Patterns and Cultural Transfer in Flemish and French Periodicals in the Southern Low Countries”.

In de geschiedschrijving van de Lage Landen is de achttiende-eeuwse literatuur – en zeker zoals die gecreëerd en beleefd werd in de Zuidelijke Nederlanden – lange tijd onderbelicht gebleven. Hierdoor ontbreekt kennis over essentiële kenmerken van deze periode uit de Belgische ontstaansgeschiedenis, zoals het fundamentele meertalige en hybride karakter van de literaire cultuur.

“Shaping Belgian Literature” vult deze lacune door de Zuid-Nederlandse literatuur te bestuderen als onderdeel van een inherent meertalige cultuur en heeft als doel een dieper inzicht te verwerven in de rol van literatuur als bredere, identiteit-vormende, praktijk. Meer specifiek zal gekeken worden naar de functie die Nederlands- en Franstalige tijdschriften die verschenen en circuleerden in de Zuidelijke Nederlanden vervulden in dit proces.

Binnen dit project zal de geselecteerde onderzoek(st)er een eigen onderzoekslijn uitwerken in samenwerking met het projectteam en onder begeleiding van Prof. Dr. Tom Verschaffel (Cultuurgeschiedens sinds 1750) en Prof. Dr. Beatrijs Vanacker (Franse literatuur).

De functiebeschrijving en vereisten, maar ook alle details in verband met het aanbod en de sollicitatieprocedure vindt u hier.
Kandidaten kunnen solliciteren vóór 15 augustus via de online-vacaturetool van KU Leuven.