Vacature Leidinggevende NISE

Vacature Leidinggevende NISE (halftijds voor onbepaalde duur)

–> Following the resignation of Hanno Brand earlier this year, ADVN launches a vacancy for the position of NISE Administrator.
Find HERE all the details about the vacancy. Application deadline: 19 June 2022.
For further information get in touch with Ann Mares, ADVN Director (ann.mares@advn.be or +32 3 225 18 37).
Both ADVN and NISE are inmensely grateful to Hanno for his service as NISE Administrator and wish him much success in his future profesional endeavors.

NISE (National movements and Intermediary Structures in Europe/ Nationale bewegingen & Intermediaire Structuren in Europa) is een internationaal platform van erfgoed- en onderzoeks- instellingen en academici, voor de transnationale, vergelijkende geschiedschrijving van de natio- nale en regionale bewegingen in Europa.
Het platform wordt gecoördineerd door vzw ADVN | archief voor nationale bewegingen, dat het vergelijkend onderzoek naar nationale bewegingen wil stimuleren en ondersteunen. Het ADVN | archief voor nationale bewegingen wordt erkend door de Vlaamse Gemeenschap als landelijk cultureel archief. Vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke en professionele methodologie, verzamelt, bewaart en beheert en valoriseert het ADVN het erf- goed van de Vlaamse beweging in haar brede historische en thematische context.

Uw opdracht

• het plannen en aansturen van de algemene NISE-werking • NISE consolideren en versterken
• het internationaal netwerk onderhouden en verbinden
• het NISE-team inspireren, begeleiden en coachen
• het zakelijk beheer van NISE
• rapportering over de werking aan de bestuursorganen
• fondsenwerving
• digitale werking verder uitbouwen en opvolgen
• uitbouw van de NISE-databanken
• initiëren en organiseren van activiteiten
• initiëren van vergelijkend onderzoek naar nationale bewegingen in Europa • opvolging van de NISE-tijdschriften en publicaties

Uw profiel

• doctoraatsdiploma in de humane of sociale wetenschappen.
• kennis van de geschiedenis van de Vlaamse beweging en het Vlaams–nationalisme
• kennis van de theorievorming rond nationalisme en de geschiedenis van nationale bewegingen
• affiniteit met vergelijkend nationalismeonderzoek
• vertrouwdheid met het coördineren en zakelijk beheren van een organisatie
• coördinerende en leidinggevende vaardigheden
• het vermogen om een internationaal netwerk aan te sturen
• affiniteit met de diverse aspecten van de erfgoedwerking
• kennis inzake de digitale aspecten van de erfgoedwerking
• internationaal onderzoek
• vertrouwdheid met databanken (Nodegoat is een bonus)
• vlotte en heldere communicatie in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schrifte- lijk. De kennis van andere talen is een bonus.
• beschikbaar vanaf 1 september 2022

Ons aanbod

• Een halftijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
• Een verloning en arbeidsvoorwaarden volgens paritair comité 329.01 (barema L1) • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en een fietsvergoeding
• Plaats van tewerkstelling: Antwerpen-Centrum

Interesse?

Stuur uw CV en een motivatiebrief met duidelijke vermelding van de functie waarvoor u solliciteert uiterlijk op 19 juni 2022 om 23.59 uur naar: ADVN | archief voor nationale bewegingen, Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen of sollicitatie@advn.be
Na een screening op basis van de sollicitatiebrief en het CV worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 28 juni 2022.
Het ADVN voert steeds een aanwervingsbeleid gebaseerd op gelijke kansen en diversiteit. Voor vragen kan u terecht bij Ann Mares, directeur ADVN (ann.mares@advn.be of 03 225 18 37).