Vacature Senior Onderzoeker positie AGR-ARA/VUB - FED-tWIN mandaat

Deze positie voor een senior onderzoeker wordt geopend in het kader van het FED-tWIN programma, ondersteund door het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo). Je zal halftijds verbonden zijn aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (ARA) en halftijds aan de onderzoeksgroep HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

ACCESS beoogt het toegankelijk maken van een centrale vroegmoderne archiefcollectie van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën: de gerechtsarchieven van de Raad van Brabant, en deze collectie te valoriseren door innovatief onderzoek. De Raad van Brabant was een kerninstelling in de geschiedenis van het huidige België, maar grote delen van haar archief blijven tot op heden ongeordend en ongeïnventariseerd, zodat deze ontoegankelijk bleven voor onderzoekers en het brede publiek. ACCESS zal deze lacune voor het Belgische geschiedbedrijf aanpakken op drie manieren: het zal 10.000 17de en 18de-eeuwse procesdossiers van particulieren ordenen en beschrijven, het zal gescande vonnisregisters omvormen tot machine-leesbare objecten, en het zal grensverleggend sociaal-historisch onderzoek verrichten rond het gebruik van en toegang tot rechtspraak in het ancien régime.

Vakgebied

ACCESS: Toegang tot gerechtelijke dossiers en toegang tot de rechtspraak. De Raad van Brabant in de vroegmoderne tijd (Onderzoeksprofiel Prf-2019R-034_ACCESS tussen AGR-ARA en VUB)

Onderwijs

Het ondersteunen van onderwijsactiviteiten in het domein praktijk van de geschiedenis in het verlengde van het onderzoeksprofiel, met name het Werkcollege Vroegmoderne Criminaliteitsgeschiedenis en de begeleiding van Bachelor- en Masterproeven.

Onderzoek

  • De inventarisatie van procesdossiers van de Raad van Brabant;
  • Het digitaal ontsluiten van de vonnisregisters van de Raad van Brabant;
  • Het verrichten van baanbrekend onderzoek in de sociale geschiedenis op basis van bronnen rond procesvoering van het Ancien Régime, in het bijzonder van de Raad van Brabant;
  • Het versterken en verder uitbouwen van lange-termijn onderzoeksexpertise en methodologische innovatie rond het gebruik van juridische bronnen voor sociaal-historisch onderzoek binnen de VUB-onderzoeksgroep HOST, met aandacht voor nieuwe methoden in het kader van digital humanities;
  • Het publiceren van toonaangevende wetenschappelijke publicaties;
  • Het verwerven en beheren van onderzoeksfondsen.

Overige

  • Het verder stimuleren van samenwerking tussen beide FED-tWIN partners in het verlengde van de onderzoeksopdracht.
  • Bijdragen tot de bredere bekendheid en toegankelijkheid van juridische bronnen en onderzoeksinzichten ten aanzien van een geïnteresseerd ruimer publiek.

Meer informatie in verband met het profiel, de voorwaarden en de aanwervingsprocedure vindt u hier.