Vacature voor een doctoraat in de geschiedenis van de geneeskunde en het milieu aan de universiteiten van Leuven en Maastricht

De Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 aan de Universiteit van Leuven (België) en het onderzoeksprogramma Maastricht University – Science, Technology and Society (Nederland) zoeken een doctoraatsstudent voor een onderzoeksproject over de geschiedenis van de koloniale gezondheidszorg vanuit een ecologisch perspectief (ca. 1900-1960). Het onderzoek zal worden begeleid door prof. dr. Kaat Wils en prof. dr. Raf De Bont.

Functie

De onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 aan de Universiteit van Leuven bestudeert de geschiedenis van kennis en wetenschap, historiografie en historische cultuur, culturele infrastructuur en culturele transfers, door zich toe te leggen op de veelvuldige vormen en betekenissen van wetenschappelijke en culturele praktijken. De studie van (koloniale) gezondheid en geneeskunde nemen daarbij een centrale positie in.

Het onderzoeksprogramma Maastricht University – Science, Technology and Society Studies (MUSTS) bestudeert hoe moderne samenlevingen worden vormgegeven door wetenschap en technologie en hoe, omgekeerd, sociale en culturele contexten technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen aansturen. De leden van het programma gebruiken een combinatie van filosofische, historische, sociologische en antropologische benaderingen. De groep heeft daarbij een bijzondere aandacht voor het milieu en niet-menselijke actoren.

Project: Het Landschap van Koloniale Gezondheidszorg in Congo. Een Milieugeschiedenis van de Geneeskunde (1900-1960)

Gezondheid en ziekte en de organisatie van gezondheidszorg worden steeds beïnvloed door materiële en ecologische omstandigheden. De materiële infrastructuur van de gezondheidszorg beïnvloedt op haar beurt het omliggende landschap en milieu. Dit project beoogt een eerste milieugeschiedenis van koloniaal Congo, gebaseerd op een reeks gevalstudies die zullen worden bepaald tijdens het onderzoekstraject van de doctoraatsstudent.
(Zie bijvoorbeeld: Gillespie, The Architecture and Landscape of Health, 2002; Mitman, ‘In search of Health’, 2005; Geissler et al., Traces of the Future, 2016; Geenen, ‘Categorizing Colonial Patients’, 2019; ‘Vandersmissen & Van Diem, ‘Les Indes Africaines’, 2021.)
Het project maakt deel uit van het Global PhD Programma van de KU Leuven en Maastricht University en zal resulteren in een dubbeldoctoraat aan beide universiteiten. De doctoraatsstudent zal twee jaar werken aan de KU Leuven en twee jaar aan Maastricht University, onder gedeelde supervisie van Kaat Wils en Raf De Bont.

Profiel

● Je hebt een passie voor historisch onderzoek en je hebt de ambitie om een goede onderzoeker te worden.
● Je hebt uitstekende studieresultaten en bent Master in de Geschiedenis of Master in een aanverwante discipline met een historische component of een belangrijke component ‘health humanities’ of science studies.
● Je spreekt en schrijft vlot in het Engels en je bent bereid om in het Engels te publiceren.
● Je hebt een uitstekende passieve kennis van het Frans en je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
● Je bent bereid om twee jaar in Leuven en twee jaar in Maastricht te werken
● Je bent bereid om een onderzoeksverblijf in Congo uit te voeren en samen te werken met lokale actoren
● Je bent bereid over je onderzoek te communiceren op congressen, op sociale media, via publicaties en via outreach activiteiten voor een breder publiek.
● Je bent bereid om in team te werken in de beide betrokken onderzoeksgroepen, in Leuven en Maastricht

Aanbod

We bieden een volledig gefinancierde voltijdse doctoraatspositie aan voor de duur van 4 jaar. Het aanvankelijke contract zal 1 jaar beslaan. Na een positieve evaluatie volgt een contract van nog een jaar en vervolgens een contract van 2 jaar.
Je zal de doctoraatsopleiding volgen aan het Departement Geschiedenis van de KU Leuven, een levendige gemeenschap van doctoraatsonderzoekers.
Je zal worden ondersteund door een groep experten. Je beschikt over een kantoorruimte en werkingsmiddelen om kosten van onderzoek te dekken.

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Kaat Wils (Kaat.wils@kuleuven.be) of Raf de Bont (r.debont@maastrichtuniversity.nl)

Je sollicitatiedossier (in het Nederlands of het Engels) bestaat uit:
- je cv met gedetailleerde informatie over je studieresultaten in bachelor en master (diploma supplement)
- een motivatiebrief
- een onderzoeksgebaseerde tekst van jouw hand (bv. een wetenschappelijk artikel, een hoofdstuk van je meesterproef)
- contactgegevens van twee referenten met verduidelijking over je band met hen
Interviews met een selectie van kandidaten gaan door op 15 december. Kandidaten die hiervoor worden uitgenodigd, krijgen begin december bericht. Aan hen zal een korte schriftelijke opdracht worden gegeven die moet worden ingediend tegen 12 december.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 28/11/2022 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Meer informatie kunt u vinden op de jobsite van KULeuven.