Vacature/Poste vacante: Rijksarchief/les Archives de l'Etat - Cegesoma

Het Rijksarchief/CegeSoma werft momenteel aan:
1 onderzoeker (m/v/x) voor het project European Holocaust Research Infrastructure-Preparatory Phase (EHRI-PP). Het gaat om een contract voor een duur van 12 maanden voor een tewerkstelling van 80% (30,4 uur/week). Gewenste datum van indiensttreding : 1 november 2021. Uiterste sollicitatiedatum: 14 september 2021. Lees de volledige vacature hier.

Les Archives de l’Etat recrutent actuellement :
1 chercheur (h/f/x) pour le le projet ‘European Holocaust Research Infrastructure – preparatory phase (EHRI-PP)’. Il s’agit d’un contrat à 80% (30,4 heures/semaine) d’une durée déterminée de 12 mois. Date souhaitée d’entrée en service : 1 novembre 2021. Date limite de candidature : 14 septembre 2021. Consultez l’offre d’emploi ici.

The State Archives are currently recruiting:
1 researcher (m/f/x) for the project ‘European Holocaust Research Infrastructure - preparatory phase (EHRI-PP)’. This is an 80% contract (30.4 hours/week) for a fixed period of 12 months. Desired start date: 1 November 2021. Deadline for applications: 14 September 2021. Consult the job offer here.