Website: Belges en Perse

We willen u graag attenderen op de website Belges en Perse, een initiatief gewijd aan de aanwezigheid van Belgen in Perzië in de vroege twintigste eeuw. De site bevat een schat aan documenten afkomstig uit privé-papieren, biografische informatie en verwijzingen naar pdfs van secundaire literatuur en bibliografische instrumenten.

De site behandelt de geschiedenis van de Belgen die in het begin van de 20e eeuw in Perzië (Iran) hebben geleefd, een land dat de meesten van hen heeft aangeworven om zijn douane-, post- en belastingadministraties te hervormen. Enkelen van hen namen ook deel aan landbouwkundige, militaire, technische of openbare werken of traden zelfs op als adviseur van de regering. Zij waren met ongeveer 200, of iets meer als we hun gezinnen meetellen, over een periode die ruwweg loopt van 1898 tot 1935. De meesten waren Belgische ambtenaren die vanuit hun administraties in België waren gedetacheerd, en zich contractueel in dienst stelden van de Perzische regeringen. Hun geschiedenis is weinig bekend en gedocumenteerd, zowel in België als in Iran.

Belges en Perse wil deze leemte opvullen. In eerste instantie worden de talrijke archieven van Lambert Molitor gepresenteerd , de Belg die het langst in Perzië verbleef - 26 jaar -, en die van zijn twee broers, Camille - twintig jaar - en Auguste - zeven jaar. De nakomelingen van Lambert Molitor hebben contact kunnen leggen met de nakomelingen van enkele andere Belgen uit de “Perzische periode”, die zo vriendelijk zijn geweest hun archieven ook voor deze site beschikbaar te stellen. Het gaat onder meer om de archieven van Emile Ransquin, Paul Guillaume, Raoul Delcorde, Joseph Gyselinx, Camille Dambrain , Alfred De Brucq , Louis Jacmain …).
De andere gepubliceerde teksten zijn vooral getuigenissen en rechtstreekse verslagen van gebeurtenissen door Belgen die er rechtstreeks aan hebben deelgenomen, alsook diverse documenten, bijzonder waardevol voor wie deze geschiedenis en deze belangrijke periode in de geschiedenis van Iran grondiger wil bestuderen. Wij stellen ze dus vrij ter beschikking van onderzoekers en belangstellenden.

​Alle op deze site gepubliceerde documenten kunnen gratis worden gebruikt, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld (“Collectie Molitor” of “Collectie Ransquin”, of “Collectie Delcorde”, enz …).