Contemporanea
Jaargang XLI Jaar 2019 Nummer 4

Archieven

Het archief van de Koninklijke Bouwmeesterskring West-Vlaanderen in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen

Tom De Waele, Provinciaal Archief West-Vlaanderen

Op 10 april 1910 werd in Brugge de Bouwmeesterskring van West-Vlaanderen (B.K.W.) opgericht. Bij de oprichting was de titel van architect (of bouwmeester) nog geen beschermd beroep. Naargelang de tijd evolueerde, veranderden ook meermaals de organisatie en de taken van de vereniging.1 De verdediging van de beroepsbelangen, onderlinge verbroedering en innovatie behoorden steevast tot de kerntaken. Ten gevolge van hun vijftigjarig bestaan in 1959 mocht de vereniging vanaf dan de titel ‘Koninklijke Bouwmeesterskring West-Vlaanderen’ (K.B.K.W.) voeren.

Logo van de K.B.K.W. midden twintigste eeuw (Provinciaal Archief West-Vlaanderen, BE PAWV PA/K.B.K.W/2019/7l).

Het archief bevat documenten vanaf 1933. Het gaat voornamelijk om ledenlijsten, statuten, verslagboeken, algemene briefwisseling, dossiers, financiële dagboeken en grootboeken afkomstig uit de afdelingen Oostende-Veurne, Tielt-Roeselare en het provinciaal secretariaat van de bouwmeesterskring. Ook gaf de vereniging een eigen tijdschrift uit, dat in vrijwel doorlopende reeks is bewaard voor de periode 1945-2002.

Het oudere deel van het archief van de K.B.K.W. bevat waardevolle informatie over hoe de West-Vlaamse architectenvereniging de Tweede Wereldoorlog doorstond en de wederopbouw aanvatte en organiseerde. Het archief biedt een goed gedocumenteerd overzicht van het verenigingsleven voor West-Vlaamse architecten. Daarnaast biedt het ook een rijke en gekleurde inzage in hoe de vereniging omging met de langzaam maar zekere ontwikkeling van overkoepelende bonden en federaties die gepaard ging met de federalisering van België. Dit zorgde niet zelden voor frictie tussen de verschillende besturen en verenigingen. Eveneens biedt het K.B.K.W.-archief een inzage in het lobbywerk van architectenorganisaties bij overheden omwille van statuten en wetten, en bij scholen en instellingen voor hoger onderwijs voor het vormgeven en verbeteren van de opleiding voor architecten. Door de actieve en betrokken houding die de K.B.K.W. zich aanmat door de jaren heen, biedt het archief, samen met de daarin bewaarde documentatie, een rijke inkijk in het aandeel van de vereniging van architecten in het Belgische en Vlaamse bouwwezen van 1933 tot 2012.

Bekijk de inventaris.

- Tom De Waele

Webreferenties

  1. inventaris: https://probat.west-vlaanderen.be/uitgebreidzoeken/default.aspx?t=1&k=&l=2&p=1641788&id=-1&archief=1

Referenties

  1. Provinciaal Archief West-Vlaanderen, BE PAWV PA/K.B.K.W/2019/27b.