Nouvelles annonces

Alle aankondigingen van evenementen (congressen, lezingen, call for papers, tentoonstellingen, historische prijzen, publicaties, enz.) worden onmiddellijk geafficheerd op onze website en verspreid via onze Facebook-groep. Nieuwe aankondigingen zijn steeds welkom op bvng@kuleuven.be.