Nu digitaal: ICHG-Bijdragen / Cahiers CIHC

Tussen 1957 en 1992 heeft het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis een reeks referentiewerken gepubliceerd (bibliografieën, persrepertoria, enz.). Met het akkoord van de uitgeverij Nauwelaerts en van de auteurs van die werken, heeft de KCG beslist om de volledige reeks “Cahiers – Bijdragen” te digitaliseren, in de hoop de toegang tot die werkinstrumenten te vergemakkelijken. De reeks staat nu online.

De 1957 à 1992, le Centre interuniversitaire d’Histoire contemporaine a publié une série d’ouvrages de référence (bibliographies, répertoires de presse, etc.). Avec l’accord de l’éditeur Nauwelaerts et des auteurs de ces ouvrages, la CRH a digitalisé l’ensemble de la série des “Cahiers – Bijdragen”, espérant ainsi faciliter l’accès à ces instruments de travail. La série est disponible en ligne.