Vacature Doctoraatsbursaal in het domein van de geschiedenis van religie, middenveld en migratie

In het kader van het KU Leuven IF C2 project “Negotiating solidarity: Belgian/Flemish Civil society and Migration, 1960s-1980s” (prom. Kim Christiaens en Nadia Fadil) zoekt KADOC, het interfacultair Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven een voltijdse (100 %) doctoraatsbursaal in het domein van de geschiedenis van religie, middenveld en migratie.

Project

“Negotiating Solidarity” onderzoekt hoe het Vlaamse/Belgische middenveld in de jaren 1960-1980 omging met de groeiende gemeenschappen van gastarbeiders uit Marokko en Turkije. Hoe hebben contacten met die gemeenschappen de identiteit, het handelen en het discours van het middenveld (fundamenteel) veranderd? In welke mate bouwden sociale bewegingen, ngo’s en andere burgerinitiatieven bruggen naar deze islamitische gemeenschappen en naar hun zelforganisaties? Hoe probeerden ze zowel hun achterban als de publieke opinie te bewegen tot solidariteit met de nieuwkomers? Het project wil die interacties benaderen vanuit een historische én antropologische invalshoek. Omdat zo’n analyse een doorgedreven wederzijds perspectief vereist, zal het projectteam participatieve erfgoedinitiatieven opzetten die het ‘gedeelde geheugen’ van gemeenschappen met een migratie-achtergrond activeren. Het project wil ook beleidsaanbevelingen formuleren over hoe zulke initiatieven het cultureel erfgoedbewustzijn van lokale moslimgemeenschappen kunnen versterken.

Profiel

 • Je bent binnen het team verantwoordelijk voor het historisch luik van dit onderzoeksproject en werkt nauw samen met collega-onderzoekers en met de consulenten van KADOC.
 • Je verricht diepgaand onderzoek op basis van zorgvuldig gekozen nationale en regionale lokale casestudies en de inzichten van internationaal onderzoek Hiertoe prospecteer en analyseer je bronnenmateriaal en neem je diepte-interviews af.
 • Je schrijft een proefschrift tot het behalen van de graad van doctor in de geschiedenis over het onderwerp en verdedigt dit binnen de afgesproken termijn.
 • Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject.
 • Je bereidt een internationale conferentie voor, waar de resultaten van het project worden gepresenteerd.
 • Je rapporteert en communiceert op een heldere manier over je onderzoek, dit zowel in een academische context als naar beleidsmakers, het middenveld en de erfgoedsector.
 • Je neemt in het Centrum een beperkt pakket ondersteunende taken op.
 • Je hebt een passie voor geschiedenis, beschikt over sterke academische kwaliteiten en behaalde een masterdiploma (of staat op het punt dat te behalen) in Geschiedenis of een vergelijkbare studie met een sterke historische dimensie. Je onderscheidde je tijdens je studies.
 • Je bent gepassioneerd door internationaal wetenschappelijk onderzoek.
 • Je hebt interesse in de geschiedenis van sociale bewegingen, van migratie en religie, en schrikt er niet voor terug om die domeinen op een vernieuwende wijze met elkaar te vervlechten, met bijzondere aandacht voor het sociaal engagement van religieuze actoren.
 • Ervaring met onderzoeksmethodes en instrumenten uit de digital humanities is een pluspunt.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels en hebt een uitstekende passieve kennis van het Frans.
 • Je werkt actief mee binnen een dynamisch team, maar je kan je takenpakketten zelfstandig uitvoeren, neemt initiatief en gaat integer te werk.
 • Je hebt nog niet gewerkt in het statuut van doctoraatsbursaal.

Aanbod en sollicitatieprocedure

Uitgebreide informatie in verband met het aanbod en de sollicitatieprocedure vindt u hier. Solliciteren kan tot en met 12/07/2021.