Overzicht

Vacancy for a fulltime PhD position in Contemporary European History: Transnational Activism and the End of the Cold War

In the framework of the FWO-Vlaanderen funded Project “From the Third to the Second World? Western European Social Movements and NGOs towards the Opening of the East, 1988-1997” (supervised by Prof. Dr. Kim Christiaens and Prof. Dr.

CFP: 4e Journée d'histoire belge des migrations

La quatrième édition de la Journée d’histoire belge des migrations aura lieu le 22 septembre 2021 à l’Université Saint Louis – Bruxelles. Cette journée a pour objectif d’offrir l’occasion à toutes les personnes intéressées par l’histoire des migrations en Belgique de se rencontrer, qu’elles appartiennent au monde académique, aux secteurs culturel, pédagogique ou des médias.

Cal for papers: Kennis tot Nut van ’t Algemeen (Jaarboek DAE 2022)

‘Wanneer de kennisse der Natuurlyke Historien, der Schepzelen, der Konsten en Ambachten in malkander verknocht, gemeender en meer bekent waren, welk een vrucht de hooge Regenten des Lands tot welstand van haare ingezetenen daar uit zouden konnen trekken […],’ aldus Willem van Ranouw in 1719 in één van zijn tijdschriften.

Webinar reeks door de Werkgroep Achttiende Eeuw: Het Rijk der Zinnen

Vanaf juni organiseert de Werkgroep Achttiende Eeuw een nieuwe webinar reeks met als thema Het Rijk der Zinnen. Tijdens vier online lezingen vertellen zes experten u alles over de geuren, kleuren, geluiden en smaken van de achttiende eeuw. De lezingen vinden telkens plaats op de eerste dinsdag van de maand, van 17u tot 18u.

Johanna Naberprijs 2021: scripties welkom tot 31/5/2021

Is jouw scriptie over vrouwen- en/of gendergeschiedenis 500,- euro waard?

In 2021 wordt voor de 19de maal de Johanna W.A. Naberprijs uitgereikt voor de beste afstudeerscriptie (Master niveau, doctoraal scriptie of licentieverhandeling) op het gebied van vrouwen-/gendergeschiedenis. Misschien komt de prijs jouw scriptie toe?

Voorinschrijving themanummer De Leiegouw: ZWART OF WIT Collaboratie en verzet in het Kortrijkse tijdens de Tweede Wereldoorlog

In juni brengt De Leiegouw een themanummer uit over collaboratie en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Kortrijkse. Op basis van onuitgegeven bronnen en interviews met de laatste getuigen belichten verschillende auteurs enkele tot hiertoe minder bekende aspecten uit deze woelige periode.