Lentevergadering 2024 Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

Lentevergadering 2024 Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

De Lentevergadering 2024 van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis vindt plaats in de KANTL in Gent. Deze editie voorzien we een volledige dag voor de lezingen. Alle lezingen zijn openbaar; men hoeft geen lid te zijn om ze bij te wonen.

10.00 – 10.15: Welkomstwoord en Algemene vergadering (alleen voor leden)

10.15 – 11.00: Plenaire lezing (Afdeling Geschiedenis)
Nico Wouters (Rijksarchief-CegeSoma–UGent), Naar een morele canon? De Tweede Wereldoorlog in de herinnering en de geschiedschrijving

11.00 – 12.30: Sectielezingen deel 1

Elke sectielezing duurt twintig minuten, gevolgd door 5 minuten voor vragen en 5 minuten om van lokaal te wisselen.

Taalkunde

 • Andreas Simons (KU Leuven), Deep learning en dialectologie versmelten in het Limburgs, een low-resource taal
 • Ann-Sophie Vrielynck (ULiège, UAntwerpen), Diachroon corpusonderzoek naar samengestelde werkwoorden
 • Margot Vancauwenbergh (UAntwerpen), Perspectieven op onconventionaliteit in taal

Letterkunde

 • Marie Jadot (ULiège), Polyfoon schrijven en lezen met Anna Enquist
 • Axel Rekkers (VUB), Een blinde vlek op het literaire veld: secundaire literaire agentschappen in Vlaanderen
 • Paavo Van der Eecken (UAntwerpen), Denken buiten de lijnen: Een heroverweging van de toepassing van digitale methoden op onzekere data in de geesteswetenschappen

Geschiedenis

Thema: Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

 • Michèle Corthals (UAntwerpen), “Wij vroegen ons verwonderd af wat een vrouwspersoon in een weerstandsgroepering deed”: onderzoek naar vrouwelijk verzet in België tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Ruben Lateur (UGent), Het verzet bij het Belgische spoorwegpersoneel tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Babette Weyns (UGent), “Ik ben waarlijk de moeilijke bezettingsjaren niet vergeten”: De Witte Brigade/Fidelio tussen oorlog en naoorlog

14.15 – 15.00: Plenaire lezing (Afdeling Klassieke Studies)

 • Floris Bernard (UGent), Eros en christendom. De overlevering van erotische poëzie uit de klassieke oudheid in Byzantium

15:00 – 16:30: Sectielezingen deel 2

Elke sectielezing duurt twintig minuten, gevolgd door 5 minuten voor vragen en 5 minuten om van lokaal te wisselen.

Taalkunde

 • Alexander De Soete (UGent, University of the Western Cape) & Stef Slembrouck (UGent), Een etnografische studie van het Nederlands in Engelstalig hoger onderwijs: Symbiotische meertaligheid in een opleiding Industrieel Ontwerpen aan een Vlaamse universiteit
 • Miriel Vandeperre (KU Leuven), ‘Word jij onze nieuwe collega?’ Corpusonderzoek naar aanspreekvormen in personeelsadvertenties in Europees- en Caribisch-Nederlands
 • Yenthe Schaepdrijver (UAntwerpen), Els Tobback (UAntwerpen), Reinhild Vandekerckhove (UAntwerpen) en Mieke Vandenbroucke (UAntwerpen), Pronominale aanspreekvormen in Vlaamse toerismekantoren: een pilootstudie

Letterkunde

 • Annechien Hussem (UGent / Rijksuniversiteit Groningen), Verslingerd op de Thee: verlangen, verslaving en overmatige luxeproductenconsumptie in Nederlandse kluchten rond 1700 – abstract
 • Estel van den Berg (UGent & ULB), ‘Een spel dat al de waereld mogt behaagen’. Komedies in Amsterdam aan het eind van de 17e eeuw – abstract
 • Alexander Van de Sijpe (UGent), Christelijk discours in Nederlandse romans: een postseculiere en narratologische verkenning – abstract

Geschiedenis

Thema: Het Belgische imperialisme anders bekeken

 • Eline Ceulemans (UAntwerpen), Kolonialisme vanuit de marge? Coöperatie, competitie en ‘Congo-perikelen’ bij de Leopoldiaanse diplomatieke onderhandelingen in het late Qing-China – abstract
 • Felix Deckx (KU Leuven), De navolgers van Damiaan?: Het (voort)leven van de katholieke Congolese leprozerie (1930-1980) – abstract
 • Anse De Weerdt (ULB – UAntwerpen), Imperialistisch Lichtspoor: Charles Lemaire, Esperanto en de koloniale strijd via de optische lantaarn in 1906 – abstract

Klassieke Studies

 • Martijn Jaspers (KU Leuven), ‘Shibboleth authentication request.’ De vertaling van het Hebreeuwse woordspel in Rechters 12:5-6 in de Latijnse traditie
 • Manou Vermeire (KU Leuven), Code-switching in de brieven van Erasmus aan Karel Uutenhove