Oproep: Prijs van het Gentse Historische Onderzoek

Deze prijs uitgereikt door de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG) bekroont een masterscriptie met betrekking tot de geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van de stad Gent.

Enkel studenten afgestudeerd in het academiejaar voorafgaand aan de oproep kunnen deelnemen, met name 2016-2017. Er is geen beperking inzake de nationaliteit van de auteurs. Het manuscript dient evenwel in één van de volgende talen te worden aangeboden: Nederlands, Frans, Engels of Duits.

De laureaat krijgt niet alleen een prijs maar ook de mogelijkheid om het bekroonde werk als monografie of als artikel te publiceren in de Verhandelingen/Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.

De prijs bedraagt 500 EUR en wordt uitgereikt op de Dag van het Gentse Historische Onderzoek, die dit jaar plaatsvindt op 25 november 2017 in het STAM. De jury behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen.
De uiterste indiendatum is 11 september 2017.

Eén exemplaar van de masterscriptie wordt aangevuld met een elektronische versie en een kort CV, bezorgd op het adres van de MGOG, p/a prof.dr. Marc Boone, Blandijnberg 2, 9000 Gent. Een PDF wordt verzonden naar: Marc.Boone@ugent.be en AnneLaure.VanBruaene@UGent.be.