Call for papers

CFP: 4e Journée d'histoire belge des migrations

La quatrième édition de la Journée d’histoire belge des migrations aura lieu le 22 septembre 2021 à l’Université Saint Louis – Bruxelles. Cette journée a pour objectif d’offrir l’occasion à toutes les personnes intéressées par l’histoire des migrations en Belgique de se rencontrer, qu’elles appartiennent au monde académique, aux secteurs culturel, pédagogique ou des médias.

Cal for papers: Kennis tot Nut van ’t Algemeen (Jaarboek DAE 2022)

‘Wanneer de kennisse der Natuurlyke Historien, der Schepzelen, der Konsten en Ambachten in malkander verknocht, gemeender en meer bekent waren, welk een vrucht de hooge Regenten des Lands tot welstand van haare ingezetenen daar uit zouden konnen trekken […],’ aldus Willem van Ranouw in 1719 in één van zijn tijdschriften.