Overzicht

Colloquium – Sport als spiegel van de samenleving

“Sport is de belangrijkste bijzaak van het leven”. Met deze boutade in het achterhoofd organiseert het Liberaal Archief in het najaar van 2016 een aantal evenementen rond de maatschappelijke rol van sport. Ankerpunt hiervoor is de tentoonstelling Archief Sportief! Sporthistorische verkenningen in de collectie van het Liberaal Archief die op 15 september van start ging.

Nieuwe tentoonstelling: De Congolezen in de Groote Oorlog. Onbekend op dit adres?

Tijdens de Eerste Wereldoorlog namen honderdduizenden Congolezen, als soldaat of als drager voor Europese officieren en onderofficieren, deel aan de militaire veldtochten in Afrika. Vandaag herinneren sommige straatnamen nog steeds aan slagvelden, zoals bij Tabora, of aan bepaalde strijders. Maar wie kent vandaag nog de rol die de Congolezen tijdens het conflict speelden?

Nouvelle exposition : Les Congolais dans la Grande Guerre. Inconnus à cette adresse ?

Pendant la Première Guerre mondiale, des centaines de milliers de Congolais ont participé aux campagnes militaires en Afrique comme soldats ou comme porteurs aux côtés de sous-officiers et d’officiers européens. Aujourd’hui encore, certains noms de nos rues rappellent des lieux de bataille, tel celui de Tabora, ou celui de certains belligérants.

Workshop "Neutrality in the History of International Law - Myths and Evolving Realities"

Call for Abstracts (deadline 15 December 2016)

ESIL Research Forum, Granada

No law is neutral. Law is always a mirror of the value-system and the power structure underlying any given society at any point in time and international law has never been an exception to this rule.